Algemene informatie

Werkwijze

Het idee achter tötomo vertrekt vanuit een persoonlijke en correcte totstandkoming van jouw product.

Wat houdt dit in:

  • Je geeft via mail jouw interesses door, wij bezorgen je binnen 1 week een digitale proef voor elk item in je bestelling en een vrijblijvende offerte voor de items van jouw keuze.
  • Je kiest tussen enkele vooropgestelde stijlen die zijn opgenomen in de offerte, of je levert een eigen ontwerp aan.
  • Je ontvangt altijd eerst een digitale proef ter goedkeuring. Zo is iedereen zeker dat het ontwerp voldoet aan de verwachtingen.
  • Wanneer je het ontwerp goedkeurt, gaan we voor je aan de slag.
  • Afhankelijk van de gekozen items en gewenst oplage, streven we naar een oplevering binnen 2 weken na goedkeuring van het ontwerp, de precieze levertermijnen worden opgenomen in de offerte. Heb je andere verwachtingen? Neem dan telefonisch contact op (0473 24 19 32) en dan bekijken we samen even de mogelijkheden.
  • Zodra je bestelling klaar is, kan je deze – na afspraak – ophalen in ons atelier. Versturen via de post kan, op aanvraag, ook.
  • Betaling gebeurt op basis van een digitale factuur, deze ontvang je zodra het ontwerp is goedgekeurd voor productie.

Heb je interesse in onze producten, contacteer ons dan via e-mail.

FAQ

Hieronder kan je een antwoord vinden op de meest courante vragen. Jouw antwoord niet gevonden? Aarzel niet om ons te contacteren.

Bestellen

Hoe kan ik een bestelling plaatsen?
Je kan jouw bestelling aan ons doorgeven via e-mail. We doen ons best om alle berichten binnen 48u te beantwoorden.
Voor elke aanvraag voorzien we steeds een offerte op maat. Bij bevestiging van de opdracht, maken we een digitale proef van alle items in de bestelling. Deze passen we indien nodig aan zodat het ontwerp 100% overeenstemt met jouw wensen. Na goedkeuring op de proeven, gaan we aan de slag met snijden en graveren.

Hoe lang is mijn bestelling in productie?
De meeste items uit het standaard aanbod kunnen binnen 2 weken na goedkeuring van het ontwerp klaargemaakt worden. De exacte levertermijnen worden opgenomen in de offerte.

Kan ik zelf een artikel aanleveren waarop jullie graveren?
Het is mogelijk om jouw eigen artikel(en) bij ons aan te leveren voor gravure, mits het oppervlak voor gravure recht is en je artikel bij voorkeur gemaakt is uit hout.

Vragen of ideetjes? Stuur ons een foto en afmetingen van het object dat je wil laten graveren. Dan koppelen we graag aan je terug met mogelijkheden en prijzen.

Ontwerp

Wat is de prijs voor een ontwerp op maat?
Het opmaken van de teksten is inbegrepen in de prijzen vermeld in het assortiment. Wij zijn geen grafische vormgevers, heb je bijzondere wensen, neem dan contact op.

Mag ik een eigen ontwerp aanleveren?
Natuurlijk! Alle informatie over het gebruiken van een eigen ontwerp vind je hier. Ook wanneer je zelf een ontwerp bij ons aanlevert om te snijden of graveren, bezorgen wij je vooraf een digitale preview van jouw ontwerp op alle artikelen in je bestelling.

We werken bij voorkeur op basis van vectorbestanden, deze leveren het mooiste resultaat op. Je mag jouw bestand altijd doorsturen via e-mail, dan kijken we graag voor je na wat de mogelijkheden zijn. Wij kunnen zelf indien nodig een conversie doen van je bestand. Voor eenvoudige conversies kan dit gratis, indien er meer werk nodig is, informeren we je over eventuele kosten.

Controleer ook steeds of de gekozen afbeelding gebruikt mag worden in een ontwerp. Vraag indien nodig vooraf zeker toestemming bij de betreffende persoon.
Krijg ik vooraf een voorbeeld te zien van mijn ontwerp?
Ja, we werken altijd met een digitale proef ter goedkeuring. Je ontvangt van ons een digitale preview van élk item in je bestelling, op die manier heb je een correct inzicht van wat je mag verwachten. Na goedkeuring van de digitale proef gaan we voor je aan de slag.

Levering

Kan mijn bestelling geleverd worden?
Ja, de standaard leverwijze is via Bpost (24u pakketdienst). Op aanvraag kunnen we ook een koerier inschakelen. We informeren je steeds over de leverkost via jouw offerte.
Je kan je bestelling ook zelf – na afspraak – ophalen in ons atelier.

Kan ik mijn bestelling zelf afhalen?
Je kan je bestelling zelf komen ophalen, dit steeds na afspraak.

Wat is de levertijd van mijn bestelling?
De meeste bestellingen (afhankelijk van de hoeveelheid maatwerk) kunnen we verwerken binnen 1-2 weken na goedkeuring op het ontwerp. We informeren je steeds over de verwerkingstijd op het moment dat je jouw bestelling bevestigt.
Als je kiest voor levering via Bpost, ontvang je van ons een track & trace code op het moment dat je bestelling bij ons klaar is voor verzending. Bpost levert doorgaans de volgende werkdag.

Privacybeleid

Totomo, gevestigd te wanstraat 40, 3920 Lommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tötomo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TÖTOMO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

TÖTOMO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TÖTOMO) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TÖTOMO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam en voornaam > onbepaald > informerende rol
Adres > onbepaald > informerende en dienende rol
E-mail > onbepaald > informerende rol
Telefoon > onbepaald > informerende rol

Delen van persoonsgegevens met derden

TÖTOMO verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TÖTOMO gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TÖTOMO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via mail versturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer (of Burgerservicenummer (BSN) voor Nederland) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
TÖTOMO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Gegevensbeschermingsautoriteit (België) of de Autoriteit Persoonsgegevens (Nederland).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TÖTOMO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van TÖTOMO uitgebaat door Katrien Cools – BE 0731.567.763, gevestigd te Wanstraat 40, 3920 Lommel, België.

Algemene Bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met TÖTOMO en ook de levering van alle diensten en goederen die hieruit voortvloeien. Afwijkingen en aanvullingen op deze voorwaarden zijn enkel bindend wanneer die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Door goedkeuring van de offerte, verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Offerte, Prijzen & Schriftelijke Bevestiging

Offertes opgesteld door TÖTOMO op vraag van de opdrachtgever zijn steeds 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de offerte. Elke offerte is slechts bindend als deze voor het verstrijken van de vervaldatum door de opdrachtgever werd aanvaard en er geen wezenlijke veranderingen werden gemaakt aan de opdracht zoals deze oorspronkelijk werd meegedeeld door de opdrachtgever.

Bij goedkeuring van de offerte, dient de opdrachtgever zijn akkoord schriftelijk te bevestigen via e-mail. Wanneer de opdrachtgever een wijziging of toevoeging wenst aan de opdracht in de goedgekeurde offerte, staat het TÖTOMO vrij om al dan niet in te gaan op deze vraag. De opdrachtgever aanvaardt dat elke wijziging en/of toevoeging extra aangerekend kan worden.

Bij opdrachten die op korte termijn dienen uitgevoerd te worden, of in geval van wijzigingen op het laatste moment aan bestaande opdrachten, kan TÖTOMO een meerprijs aanrekenen bovenop de normale prijzen.

Prijzen in de offerte kunnen ten alle tijden wijzigen door informatie die niet eerder werd meegedeeld door de opdrachtgever, onverwachte veranderingen in de werkzaamheden of een prijsstijging in de door TÖTOMO gebruikte materialen.

Betaling

Wanneer de opdrachtgever zijn schriftelijke goedkeuring voor de offerte aan TÖTOMO heeft bezorgd, wordt de opdracht een overeenkomst die bindend is voor zowel de opdrachtgever als TÖTOMO.

TÖTOMO zal de opdrachtgever een voorschot factuur bezorgen voor 50% van de totale waarde van de offerte (100% voor opdrachten met een waarde tot € 150 incl BTW). Het resterende saldo, eventueel vermeerderd met extra kosten ten gevolge van bijkomende vragen vanwege de opdrachtgever, zal gefactureerd worden op moment van levering of ophaling. TÖTOMO behoudt zich het recht om periodieke facturen op te maken evenredig met het reeds geleverde werk.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle facturen te betalen voor het verstrijken van de vervaldatum. In geval dit niet gebeurt, verstuurt TÖTOMO aan de opdrachtgever een kosteloze herinnering om de betaling alsnog te voldoen. Bij niet-betaling zelfs na deze herinnering, behoudt TÖTOMO zich het recht om de verdere opdracht op te schorten en de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

Bij niet-betaling na de herinnering, zal TÖTOMO tevens het te betalen bedrag verhogen met de wettelijke rente (1% per maand), alsook 10% van de factuurwaarde en bijkomende kosten die door TÖTOMO worden gemaakt om het verschuldigd bedrag alsnog te ontvangen.

De opdrachtgever kan binnen 8 kalenderdagen bezwaar aantekenen tegen een factuur via schriftelijk bericht aan TÖTOMO met daarin een duidelijke motivatie voor zijn bezwaar. Zoniet wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

Communicatie

TÖTOMO stelt alles in het werk om zo correct en transparant mogelijk te communiceren omtrent het verloop van de opdracht. De opdrachtgever dient van zijn kant alle informatie te verstrekken die TÖTOMO nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht. Wanneer de opdrachtgever niet reageert na meervoudige herinneringen, staat het TÖTOMO vrij om de vooraf afgesproken deadline uit te stellen, dan wel een meerprijs aan te rekenen voor het last minute afwerken van de opdracht. In extremis kan TÖTOMO beslissen om de opdracht stop te zetten. Tot dan toe betaalde bedragen kunnen door de opdrachtgever in dit geval niet worden teruggevorderd.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle gegevens die hij aanlevert bij TÖTOMO voorafgaand te controleren op fouten. Alle teksten dienen in digitale en bewerkbare vorm te worden aangeleverd. Handgeschreven teksten of foto’s van teksten worden niet aanvaard.

Uitvoeringstermijn

De overeenkomen uitvoeringstermijnen zijn bindend voor zowel TÖTOMO als de opdrachtgever. Afwijkingen op de afgesproken termijnen zijn slechts mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord tussen de opdrachtgever en TÖTOMO, behoudens in geval van overmacht.

Indien de opdrachtgever een afwijking vraagt op de overeengekomen uitvoeringstermijn en de opdracht hierdoor in zijn geheel niet meer uitgevoerd kan worden, heeft TÖTOMO het recht om de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever maakt in dit geval geen aanspraak op een schadevergoeding.

Materiaal

Indien de opdrachtgever eigen materialen aanlevert voor gravure door TÖTOMO, dient de opdrachtgever deze op de afgesproken datum aan TÖTOMO te bezorgen. TÖTOMO zal het aangeleverde materiaal op voorhand testen, alvorens de opdracht kan worden aangevat. TÖTOMO is in geen geval aansprakelijk als de opdracht niet kan voltooid worden door de aard van het door de opdrachtgever geleverde materiaal.

De opdrachtgever verbindt zich er toe om 10% extra materiaal, met een minimum van 1 stuk, te bezorgen. Dit extra materiaal wordt door TÖTOMO gebruikt om de juiste instellingen voor de lasercutter te bepalen alsook om fouten tijdens productie in te calculeren.

Eventuele niet-gebruikte materialen worden door TÖTOMO terugbezorgd aan de opdrachtgever.

Levering

Afgewerkte opdrachten kunnen op een adres naar keuze worden afgeleverd via post- of koerierdienst. TÖTOMO zal de opdrachtgever vooraf informeren over de leverkost. Deze kost omvat zowel het voorbereiden van alle producten voor transport als ook de kost voor levering zelf.

De opdrachtgever kan de afgewerkte opdracht ook zelf ophalen bij TÖTOMO in Lommel, dit gebeurt steeds na afspraak. Voor opdrachten met een waarde hoger dan €500 (ex. BTW) alsook voor items van groot formaat, is het ten zeerste aangeraden dat de opdrachtgever deze zelf ophaalt bij TÖTOMO. Bij verlies of schade van producten tijdens levering door een externe leverdienst, kan TÖTOMO in geen geval aansprakelijk gesteld worden en dient het geen schadevergoeding te voorzien aan de opdrachtgever. Wel engageert TÖTOMO zich ertoe om in deze gevallen een zo goed mogelijke oplossing te voorzien voor de opdrachtgever, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt.

Retourrecht

De artikelen die TÖTOMO produceert zijn steeds gemaakt volgens specifieke wensen van de opdrachtgever en bijgevolg uniek voor hem. Om die reden kan TÖTOMO geen enkel afgewerkt artikel terugnemen, om welke reden dan ook.

Herroeping

De opdrachtgever aanvaardt dat wanneer hij uit eigen beslissing de opdracht herroept, alle betaalde bedragen definitief verworven zijn door TÖTOMO in het kader van reeds gepresteerde diensten. Tevens blijven alle onbetaalde facturen betaalbaar.

Overmacht

Wanneer TÖTOMO ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid is om de opdracht verder uit te voeren, kan TÖTOMO de opdracht beëindigen zonder dat de opdrachtgever hiervoor een schadevergoeding kan eisen. Hetzelfde geldt voor de opdrachtgever. In geval van opdrachten in het kader van een huwelijk, is het eindigen van de relatie tussen het bruidspaar uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht.

Aansprakelijkheid

TÖTOMO kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten in ontwerpen waarop de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en waarvoor hij zijn schriftelijke goedkeuring heeft gegeven. De kost van een eventuele nieuwe productie ligt volledig ten laste van de opdrachtgever.

Auteursrecht

De opdrachtgever vrijwaart TÖTOMO voor aanspraken t.a.v. auteursrechten op de door de opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Alle ontwerpen gemaakt door TÖTOMO blijven eigendom van TÖTOMO en mogen in geen geval door de opdrachtgever verspreid worden aan derden voor reproductie zonder uitdrukkelijke toestemming van TÖTOMO hiertoe.

Privacy

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron ontvangen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De opdrachtgever geeft TÖTOMO toestemming, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, om haar werk, hetzij in de vorm van een afgewerkt artikel hetzij eigen beeldmateriaal hiervan, te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. TÖTOMO respecteert hierbij evenwel een eventuele geheimhouding wanneer de opdracht verbonden is aan een specifieke gebeurtenis zoals geboorte, huwelijk, productlancering etc.

TÖTOMO zal steeds zorg dragen voor de juiste verwerking van alle gegevens die door de opdrachtgever worden verstrekt en dit in overeenstemming met de GDPR-richtlijn van 25 mei 2018.

Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden TÖTOMO niet, behalve indien deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover TÖTOMO de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

Belgisch recht

Op alle overeenkomsten met TÖTOMO is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de Vrederechter van Pelt of de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt bevoegd.